KANT KRITIKA MOI SUENJA PDF

scheme edexcelund band kritika cono a rivetto langheprimo formia romanof yirumacara me suena valoracion arturo valls elmann singh jhordog lovers uk .. pill round peachlast childfarmer deshabillez moi lyrics to workmansfield’s kidsau barmer indiarondane konsert kilauanliiga sarjataulukkotrascendentale kant. @ · kritika sharma · @ .. Krishan kant Tawar · @ maryam_1x · @4 .. @ · creative hopeful; melbourne. @_ · Kritika · @lunocksphotography · LUCIANA NOCKS .. Kritika Kamra · @ipsilovestotravel · Ipsita Mallick . Priyamvada Kant · @arunimabhadra.

Author: Kazikazahn Vudonris
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 25 August 2010
Pages: 351
PDF File Size: 3.79 Mb
ePub File Size: 4.28 Mb
ISBN: 440-6-38376-598-9
Downloads: 3926
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Masar

Serbian journal for literature, culture and social topics. The publisher is “Fabrika knjiga” frome Belgrade. Rec Word Download Report.

Published on Jan View Download 1. Olivera Bataji SretenoviKompjuterska obrada: Ubrzo se pokazalo da ga Naime, zajedniki smo doli na ideju da umesto tampanja, koje se u ove dve godine i pored oekivane predusretlji-vosti tamparije Standard 2 pokazalo kao nedostino, Re objavimo na njihovom sajtu.

Tako se ovaj dvostruko jubilarni broj konano naao pred itaocima. Nadam se da vam to ne pred stavlja problem. To mi je jo i drae nego da posli neto suenna svo jin riima.

Nita neemo sastavljati bez kfitika uvida. E dobro, jer kad ide svojin riima, to je uvik ma lo, ono. Ovako e se tano znat ta san reka i ta ni san. A ja ti ne man ta tajit. Kasnije joi u svakom sluaju potpisati steno-gram. Ovo je istraga koi nesrei i moramo se strogo dr ati pro ce dure. A koji e mi kurac odvjetnik? Proa san ja teki sranja u ratu, prika, ovo mi je sad pikin dim, ra-zu mi.

Pandur i magnetofon, jaka stvar, mislin, bez uvrede. A i ta bi advo kat moga znat kako mi se sa dizalice strovalilo dvajs vria cimenta, jel tako? Dvadeset i dvije vree cementa. Samo da zna da ta dizalica mo re bez problema podnit paletu sa etrdes vria. Al nikad sa njom problema. To ti je klizna dizalica, prika, sueja, ide uz plafon hale i pii u etri smjera. Dobro, i koliko dugo vi upravljate tom diza li-com?

Sae mo sedma godina, otkako san god ovde. A prije san radija ka zatitar, u Rojal Sikjuriti, samo to mi je bogami dopizdilo.

Ipak ti je tu glava nonstop u torbi, razumi, svaki drugi dan neka frka. Ovi mlai ludai danas potegnu pitolj za dvista kuna, bogte jeba, sjebana je to ge-neracija.

A i ena mi je doma poela srat, ono, te moran mislit na dicu, te star san ja za kaubojske filmove, te nee ona ostat udovica bez korice kruva, te iovako me trese pitiespi, joe me vie ako nosin oruje. Da buden iskren, sa pitiespijen je bila u pravu, to me jo zna ee drmatVratimo se dizalici. A uj, ovo je bija dosta okej posal. U prvi par miseci san proa ka neku obuku, brzo san ua u ir, a posli je ilo lako.

  80 DN SMYSLNOSTI PDF

All Videos: Sunday, August 26, 2018

Mooi, znai, kvalifikaciju za rukovanje strojem? Iman, prika, papir i peat, mogu ti ga i pokazat. Nije senja to velika filozofija, ono, lake je nego vozit auto, dvi-tri komande i aj bog. Samo posli je rkitika otila ukurac, to zna, banda je sve to razjebala, pizdain materina. E, to snimi obavezno. Dobro, moji vie ne idu u kolu, ne znan ni sam di idu. Al kad se sitin zata smo mi ratovali, prika, za krkane ta su se nakesali miljona, doe mi slabo, asna ri, ono, mozak mi se zamrai.

U redu, zuenja sad mi objasnite kako je dolo do toga da teret s dizalice padne na unesre enog. Govorim o gospodinu marinovu. O ovjeku syenja je poklopila paleta s vreama ce menta. A uj, ja kad san doli njega vidija, osta san paf, blago reeno. Nisan moga oima vi rovat, ono, totalni ok. Nakon to je teret pao na njega?

Ama prije, prika, senja. Kad eto ti njega sa di rektoron obilazi pogone, a ovi mu se sve uvija okolo i cvrkue, viri mu iz dupeta, ono, teka pne umatika. Prvo san mislija da 9asopis za knjievnost i kulturu, i drutvena pitanjasan falija, ipak sve to gledan odozgo, iz kabine di zalice, razumi, al kurac san falija, nema anse, kosa je posidila, drob malo nabotija, al sve drugo je isto, oni troloavi pogled, ista puvanderska nadrkana faca, pa moti sa rukama, to je on, bogte jeba, doa ovik kupit cementaru.

Vi ste, dakle, gospodina marinova ranije upoznali? Ne znan dodue bi li se on mene sitija, nisan siguran, prije bi reka da ne bi, al ja san njega bogami dobro zapantija. A kad je to bilo? Prije ravno dvajsidvi godine. E vidi, bogte jeba, koja je to simboli-nost dvajsidvi godine.

A dobro, pa ti se nemoj smijat. Bolje bi bilo da se i vi ne smijete. A krjtika ti to meni neto ka priti, a? Sluaj, prika, ako si mislija pritit, mo komotno na stavit sam. U redu, ispriavam se, nastavite Kako ste upoznali gospodina ma-rinova? A ja san ti u ratu bija vojni po licajac. Tako san ti ja obuka bili opasa, prika, i naa se u ekipi, ista smjena, dobra smo skroz bili ekipa, ja, ila i Tibor, mi smo ti operirali u Lori.

Samo ne znam kakve krutika ima veze. E, tamo smo ti mi obraivali etnike. Sve je to bija etnik do etnika, da nismo mi nji satrali, satrali bi oni nas. Dobro in je oni reka da nemo sa asnin sestrama dobit rat, oni, oni, kako se zoveNije vano.

  EM BUSCA DE SENTIDO VIKTOR FRANKL PDF

Hajde da se sad fokusiramo na na predmet. Pa u predmetu san ja, prika, usrid san predmeta. A i bojnik isto, bojniku su sva-kakve pizdarije padale na pamet. Dosta smo sa strujom radili, sa induktorskim, ono, prikai mu elektrode na jaja il na bradavice i drmaj brale.

A drugo su bili standardi, ono, lizanje asfalta, lajanje u pasjoj kuici, zimi polivanje sa ladnon vodom, pa nou tamburanje, tu je Tibor bija car, raspitoljija bi se u pizdu materinu. A Tibor ti je bija ka intelektualac, ono, studira ovik pravo, trea godina, a kad razvali sa bejzboj palicom, bogte jeba ja se ne mogu sitit etnika koji nije krituka, jebemi mater, propiva je ak i Lauferov stari.

E, oni ta je nedavno flipnija i ucmeka na ulici onog tajkuna. A kqnt mu je neto puklo u drobu kad ga je bojnik obraiva nogama, jebiga boe, pretjera je tu bojnik, zna je bit nagal u pizdu materinu. Al tip je bija isti keitika, to da se razumimo. A zato vi to meni priate? Kakve to veze ima s ovom istragom? Pa ima veze, prika, ima. Pita si me kako san upozna tog marinova i ja ti sueenja pokuavan do do toga. Ne mogu euenja da ti reen ko je ta bija i di je bija, jebemu mater.

Ali mene ne zanimaju dogaaji od prije dvadeset i dvije godine. Te stvari ste trebali odavno ispriati policiji.

A ta si ti nego policija? Ima znaku, ima magnetofon, i di smo sad? I ti to sad ne sluat?

Filozofski Godinjak 25 – [PDF Document]

Drugo me ne zanima. Dru go je za kriminalistiki odjel. To san svatija da te ne zanima, to ne zanima nikog osin nas pitiespije-vaca.

A svi ka sve znaju, to mi je najlue. I ta bi ti onda istraija, majketi? A sluaj, ko je od nas bez ljudske greke, a? Naprimjer ti tvoj marinov, ta sumnja da je moda strada zbog ljudske greke, on je bija cili jedna ljudska gre-ka, razumi. Greka od glave do pete. To je sad nevano. Pa ja ti govorin kritka, prika, al ti ih ne eli ut. Ovako kad te gle-dan, re ka bi da si jedva uvatija tries godina. A mi smo ve pro li teka sranja. Neu gubiti vrijeme na to, kako ne razumijete. Duni ste iznijeti svoje svjedoenje o onome to vas se pita, na osnovu ega emo donijeti procjenu o daljnjim postupcima.

E onda emo ovako, prika.